Personale

Nina Lakner ansat siden 1.1.2017
Lægesekretær med sygepleje/laboratorie opgaver.

  • Har gennem år oparbejdet kompetencer så jeg varetager sygeplejerske- og sekretæropgaver i klinikken
  • Sygehjælper 1981
  • Erfaring fra Rigshospitalet ortopæd kirugisk afd., og skadestue samt fra lægepraksis i 25år
  • Interesse for efteruddannelse, kursusleder i Praktiserende Lægers organisation, kurser for sekretær/personale ansat i almen praksis
  • Næstformand i Riv-Regh som er efteruddannelse for personale i almen praksis