Nyheder

 

 Juni 2022

Gratis vaccination mod pneumokokker til borgere i særlig risiko

Pneumokokker er en gruppe bakterier, der i visse tilfælde kan give alvorlig sygdom. For at beskytte sårbare borgere er vaccination mod pneumokokker gratis for alle, der er fyldt 65 år, børn og voksne med visse kroniske sygdomme og andre borgere, som er i særlig risiko. Tilbuddet gælder til og med d. 31. december 2022.

Hvem er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination?

se mere på  https://www.sst.dk/da/pneumokokvaccination

Sundhedsstyrelsen har opstillet tre kriterier for COVID-19-vaccination i sommerindsatsen 2022

Alle tre kriterier skal være opfyldt for vaccination/oprettelse af vaccinationsforløb. Praktiserende læger skal ikke være opsøgende i forhold til de tre kriterier, men skal alene benytte disse, når patienter henvender sig.

 1. Personens risiko for alvorligt forløb af COVID-19. I denne vurdering vil stigende alder (fra 60-70 år) indgå sammen med en vurdering af særlige risikofaktorer som svækket immunforsvar grundet svær/alvorlig sygdom og/eller behandling heraf (fx knoglemarvssygdom, svær lunge- eller hjertesygdom, progredierende kræftsygdom eller immunsupprimerende behandling), multisygdom eller tilstande, som øger risikoen (fx aftagende kognitiv eller fysisk funktionsevne eller meget svær overvægt).
 2. Personens risiko for smitte med baggrund i lavt eller særligt højt lokalt smittetryk, ophold på lokaliteter med lav eller særligt høj risiko for smittespredning m.v. (fx plejehjem eller bosteder).
 3. Personens formodede immunitetsstatus, med baggrund i tid siden sidste vaccination, forventet immunrespons (som kan være lavere hos immunsvækkede og de allerældste), samt forventet tid til næste planlagte vaccinationstilbud (hhv. 15. september 2022 eller 1. oktober 2022). Endelig kan det kan overvejes, om vaccination er nødvendig, såfremt personen har en nyligt overstået COVID-19- infektion.

Drenge og HPV-vaccination:

Er gratis for drenge, som er fyldt 12 den 1. juli 2019 eller derefter.

Læs mere her

 

Min læge

 

 

 

Min Læge’ er en app, der giver alle borgere mulighed for nemmere at
komme i   kontakt med deres læge.
I løbet af 2019 vil du få mulighed for at bestille og aflyse tider,  se
dine børns oplysninger, give udvalgte pårørende adgang til dine
oplysninger, og meget mere.

 • Login: Log ind med NemID første gang. Brug pinkode eller Touch ID / Face ID bagefter.
 • Din læge: Se adresse, kontaktoplysninger, åbningstider og ferieafløser.
 • Lægevagten: Ring til lægevagten i din region (uden for lægens åbningstid).
 • Indbakke: Se dine e-konsultationer, stil spørgsmål og få svar.
 • Aftaler: Se dine tidligere og kommende aftaler.
 • Vaccinationer: Se dine udførte og anbefalede vaccinationer.
 • Henvisninger: Se aktuelle henvisninger fra din læge.
 • Diagnoser: Se udvalgte diagnoser og forløbsplaner for KOL og Diabetes.
 • Medicin: Få adgang til Medicinkortet.
  Medicinkortet hjælper dig med at holde styr på din medicin. Det kan være svært at huske medicinen ………     læs mere her

 

 

 

 • FAMILIELÆGERNE TRANKJÆR

  FLYVEMEDICIN

  PARTERAPI OG SAMTALE